Skip to main content
Home - Visie - GGD Inspectierapporten

GGD Inspectierapporten

Inspectie rapporten GGD

De GGD bewaakt samen met de gemeenten de kwaliteit van de kinderopvang en BSO. De GGD is toezichthouder en controleert of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (WKO). Op basis van deze inspecties stelt de GGD een inspectierapport op. Bij inspecties legt de GGD haar bevindingen vast in een rapport. Dit inspectierapport geeft een overzicht van:

  • de getoetste eisen,
  • wat de toezichthouder heeft geconstateerd,
  • wat de beoordeling van de toezichthouder is,

Inspectierapporten zijn openbaar en kunt u inzien op onze website en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). ). Sinds 12 april 2018 vindt u in dit register een samenvatting bij elk rapport. In één oogopslag ziet u zo de resultaten van de inspectie over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en het pedagogische klimaat. Het inspectieonderzoek bestaat uit het controleren van papieren documenten maar de pedagogische praktijk is net zo belangrijk. Wilt u weten waar een inspecteur naar kijkt? U vindt hierover meer informatie in het document ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen‘ (Nederlands Jeugd Instituut en GGD GHOR Nederland).

Openingstijden
Iedere werkdag van 07.00 tot 19.00 uur
Bereken uw netto maandbedrag
Vraag een rondleiding aan!
Inschrijven