Skip to main content
Home - Visie - Beleid - Protocol Klachten

Protocol Klachten

Klachten

Kinderdagverblijf Het Paleisje probeert er alles aan te doen om ontevredenheid en klachten te voorkomen. Alhoewel wij zoveel mogelijk ons best doen om deze te vermijden, kan het voorkomen dat ouders/verzorgers toch een klacht hebben. Deze uiting van ongenoegen of ontevredenheid wordt uitermate serieus genomen en hier hebben wij onze klachtenprocedure voor. Wij zijn aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor geschillen waar geen overeenstemming kan worden bereikt.

De interne klachtenprocedure
Bespreek uw klacht eerst met de mentor van uw kind of pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. De mentor van uw kind is het eerste aanspreekpunt. Een open gesprek kan in veel gevallen al een oplossing bieden en is voor beide partijen een stuk aangenamer.

Lukt het niet om een oplossing te vinden voor het meningsverschil? De volgende stap is een gesprek met de manager van Het Paleisje waar uw kind de opvang geniet.

Het volledige klachtenreglement kunt u hier vinden.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloketkinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

Hoeveel klachten heeft deze onafhankelijke commissie behandeld?
In 2023 is 1 klacht ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor Het Paleisje.

Het klachtenjaarverslag kunt u hier vinden.

Wij hebben voor 2022 de klachtenvrijbrieven van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen ontvangen.

Klachtenvrijbrief Het Paleisje Berkel
Klachtenvrijbrief Het Paleisje Bergschenhoek
Klachtenvrijbrief Het Paleisje Capelle
Klachtenvrijbrief Het Paleisje Mullerpier/Mathenesse
Klachtenvrijbrief Het Paleisje Maasterras
Klachtenvrijbrief Het Paleisje Meander
Klachtenvrijbrief Het Paleisje Nesselande
Klachtenvrijbrief Het Paleisje Smitshoek