Skip to main content
Home - Visie - Beleid - Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Pedagogisch Beleid

Bij het ontwikkelen van ons pedagogisch beleidsplan hebben wij ons laten inspireren door verschillende pedagogen. Allen hebben zij hun goede kwaliteiten. Bij Het Paleisje is elk kind uniek in aanleg en aard en ontwikkelt ieder kind zich in zijn of haar eigen tempo. Wij respecteren de eigenheid van ieder kind en het gezin waarin het kind opgroeit en willen hier zoveel mogelijk bij aansluiten.

We houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin uw kind zich bevindt. Door structuur, duidelijkheid en liefdevolle aandacht aan de kinderen te bieden, leren zij hun grenzen aan te geven en hun wensen kenbaar te maken.

Onze pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de voorwaarden waaronder een kind zich kan ontwikkelen, door veiligheid en vertrouwen te bieden. De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van de juiste kwalificaties voor de kinderopvang. Zij hebben oog voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en fasen van kinderen. Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen door spelmateriaal, activiteiten en uitdagingen te bieden. Kinderen willen zichzelf graag ontplooien, leren wat ze leuk vinden om te doen en mogen eigen keuzes maken. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich zowel individueel als in een groep, zelfstandig en weerbaar leren op te stellen. Het zelf mogen ontdekken en ervaren is een mooi groeiproces.

Meer informatie leest u in het pedagogisch beleid van de vestiging van uw keuze.