Skip to main content
Home - Visie - Beleid - Algemene voorwaarden Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderopvang

Algemene voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden kinderopvang zijn de regels opgenomen voor dagopvang en buitenschoolse opvang die standaard gelden op de overeenkomsten die houders aangaan met ouders.

Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid over de rechten en plichten over en weer. Deze transparantie vinden wij belangrijk en daarom stimuleren wij het gebruik van Algemene Voorwaarden binnen de kinderopvang.

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

General Terms and Conditions for Childcare, Day Nursery and Out-of-School Care