Skip to main content
Home - Visie - Oudercommissie

Oudercommissie

Het Paleisje vindt het belangrijk om u als ouder/verzorger te betrekken bij de opvang. Niet alleen voor uw kinderen maar ook voor u is het belangrijk dat de kinderopvang als plezierig wordt ervaren. Als ouder heeft u uiteraard ook invloed op de opvang van uw kind. Wij willen daarom altijd een luisterend oor bieden en met u meedenken als u ideeën heeft voor onze opvang.

Waarom een oudercommissie?

Wij nemen ouderbetrokkenheid en inspraak van ouders serieus en vinden het belangrijk dat op iedere locatie een oudercommissie actief is. Een oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en hun ouders bij een locatie. Daarbij gaat het onder andere over onderwerpen als pedagogisch beleid, kwaliteit en hygiëne op de locatie of de hoeveelheid pedagogisch medewerkers per groep.

Schakel tussen ouders en het team

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor Het Paleisje. De oudercommissie fungeert als schakel tussen ouders/verzorgers en het team van Het Paleisje, in nauwe samenwerking met de leidinggevende van de locatie.

De doelstellingen van de oudercommissie

  • Het pedagogisch beleid minimaal één keer per jaar bespreken
  • Het definitieve inspectierapport van de GGD bespreken
  • Adviseren over de onderwerpen, genoemd in artikel van de wet kinderopvang (o.a. voeding, veiligheid en gezondheid)
  • De belangen van de ouders/verzorgers en de kinderen zo goed mogelijk behartigen
  • De ouders/verzorgers vertegenwoordigen
  • Invloed uitoefenen op het beleid van de eigen vestiging
  • De communicatie bevorderen tussen oudercommissie en ouders/verzorgers
  • Bewaken van het kwaliteitsbeeld op de vestiging

Actief meedenken?

Heeft u vragen? Wilt u een bijdrage leveren of wilt u actief deelnemen aan de oudercommissie van uw locatie? Neem dan contact op met de locatiemanager, zij kan u meer informatie geven over de oudercommissie van de locatie en u met de oudercommissieleden in contact brengen.
Openingstijden
Iedere werkdag van 07.00 tot 19.00 uur
Bereken uw netto maandbedrag
Vraag een rondleiding aan!
Inschrijven