Skip to main content
Home - Visie - Beleid - Protocol Pedagogisch Beleidsmedewerker

Protocol Pedagogisch Beleidsmedewerker

Protocol Pedagogisch Beleidsmedewerker

Vanuit het IKK (Instituut Kwaliteit Kinderopvang) is vastgesteld dat per 1 januari 2019 op elk kindercentrum een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst dient te zijn. De eis is ingevoerd om de geboden kwaliteit in de praktijk van de kinderopvang te verhogen. De functie van de pedagogisch beleidsmedewerker bestaat uit twee functieonderdelen de ontwikkeling van het pedagogisch beleid en het coachen van de pedagogisch medewerkers. In ons Protocol Pedagogisch Beleidsmedewerker leest u hier meer over.

Protocol Pedagogisch Beleidsmedewerker