Skip to main content
Home - Inschrijven

Inschrijven

Inschrijven voor dagopvang en buitenschoolse opvang

U kunt uw kind inschrijven voor de dagopvang vanaf het moment dat u in verwachting bent. Voor de buitenschoolse opvang vanaf het moment dat uw kind naar school gaat. Inschrijven is mogelijk voor alle werkdagen van de week.

Het Paleisje biedt meerdere opvangmogelijkheden

  • Reguliere opvang van 7.30 tot 18.30 uur
  • Flexibele opvang op maat
  • Halve dagopvang: Ochtenddagdeel van 7.30 uur tot 13.00 uur of Middagdagdeel van 13.00 uur tot 18.30 uur
  • Verlengde opvang van 07.00-7.30 en/of tot 18.30 – 19.00 uur
  • Buitenschoolse opvang van 7.00 uur tot 19.00 uur

Inschrijven is gelukt! En nu?

Op het moment dat u zich ingeschreven heeft, wordt bekeken of uw gewenste plaats beschikbaar is. Er wordt met u zo spoedig mogelijk contact opgeneomen en u ontvangt dan van ons een plaatsingsbewijs. Het plaatsingsbewijs dient door iedere ouder/verzorger getekend te worden. De plaatsing is officieel van kracht op het moment dat het door beide partijen ondertekend is. Wij geven voorrang aan kinderen van wie al een broertje of zusje wordt opgevangen bij ‘Het paleisje’.