Skip to main content
Home - Coronabeleid

Coronabeleid

Huidig coronabeleid

September 2022

Hieronder leest u ons huidige beleid omtrent de Coronamaatregelen, gebaseerd op het sectorplan Kinderopvang & Covid-19.

Maatregelen die gelden bij Het Paleisje

Het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO) zijn regulier geopend. 

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader is het uitgangspunt van alle maatregelen. De volgende maatregelen zijn van kracht en nemen we in acht:

 1. Afstand houden

Er geldt geen verplichting meer om 1,5 meter afstand te houden. Wel blijft het advies gelden om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven, bijvoorbeeld bij drukte tijdens breng- en haalmomenten.

 1. Hygiënevoorschriften

Bij Het Paleisje zorgen we ervoor dat de standaard hygiënevoorschriften uit ons Protocol Hygiëne en Veiligheid gevolgd kunnen worden. Hierbij wordt er extra gelet op de handhygiëne van zowel de medewerkers als de kinderen, het hoesten en niezen in de elleboog en voldoende ventilatie.

 1. Besmetting op locatie

In het geval van besmettingen onder medewerkers of kinderen op een locatie informeert de locatiemanager de ouders/verzorgers van de kinderen van de betreffende groep(en), zodat zij rekening kunnen houden met kwetsbare personen in hun thuissituatie. Er wordt op de locatie bijgehouden wie op welk moment aanwezig is. In het personeelsrooster is te zien welk personeel aanwezig is op welke groep. Via de app wordt per groep bijgehouden welke kinderen wanneer (dag en tijd) aanwezig zijn.

 1. Test- en quarantainebeleid

Volg de beslisboom (https://www.boink.info/beslisboom) om te controleren of het advies is om uzelf of uw kind te (laten) testen en/of in quarantaine te gaan. Hier ziet u ook of uw (verkouden) kind naar de kinderopvang of BSO mag.

Er geldt geen quarantaineadvies voor personen die in nauw contact geweest zijn met een persoon die positief getest is op corona. Wel wordt geadviseerd om, na contact met iemand die besmet is met het coronavirus, extra goed op uw gezondheid en/of op die van uw kinderen te letten. Het advies is ook om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Bij het ontstaan van corona-gerelateerde klachten (ongeacht of er wel of geen contact geweest is met een besmet persoon) wordt geadviseerd een zelftest te doen of bij uw kind af te nemen.

Bij een positieve testuitslag moet men ten minste 5 dagen thuisblijven (geteld vanaf de eerste dag nadat de klachten zijn begonnen) en uitzieken. Als daarnaast de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag men weer naar Het Paleisje komen.

Bij een negatieve testuitslag kan men weer naar Het Paleisje komen met in achtneming van de algemene maatregelen. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Als de uitslag negatief is, maar men klachten houdt, is het advies contact met kwetsbare personen te vermijden. In alle gevallen blijft het advies de basisregels te volgen.

Als men opnieuw klachten krijgt na een negatieve uitslag, is het advies om opnieuw te testen.

Let op:

 • Voor alle locaties van Het Paleisje geldt dat ouders/verzorgers niet naar de opvang mogen komen in de volgende situaties:
  • Een ouder/verzorger mag kinderen niet zelf brengen of halen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag. Als de testuitslag van de ouder negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
  • Als de testuitslag van de ouder positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
 • Mocht een medewerker naar aanleiding van klachten die zich ontwikkelen op het werk een zelftest doen, dan gaat de medewerker niet terug naar de groep en blijft de medewerker op minstens 1,5 meter afstand van andere personen op de locatie, totdat de uitslag van de zelftest bekend is. Bij een negatieve zelftest uitslag kan de medewerker de werkzaamheden voortzetten. Bij een positieve zelftest uitslag gaat de medewerker naar huis en volgt de regels met betrekking tot een positieve testuitslag op.
 • Als men corona-gerelateerde klachten heeft en daardoor niet naar Het Paleisje mag komen, en niet is getest, dan mag men weer naar Het Paleisje komen als men 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende klachten mag men weer naar Het Paleisje komen na 5 dagen nadat de klachten zijn begonnen.
 1. Risicogroepen

Voor medewerkers die in een risicogroep vallen (zie Risicogroepen) is het uitgangspunt dat, zolang er consequent en volgens de bestaande maatregelen van Het Paleisje wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD), zij in principe hun eigen werk kunnen doen. Eventueel kan dit in combinatie met het aanhouden van aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5m afstand te houden. 

 1. Zwangeren

Er zijn voor zwangere medewerkers geen beperkingen op de werkvloer met betrekking tot Covid-19.