Skip to main content
Home - Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus: update woensdag 14 april 2021

Dinsdag 13 april is bekend gemaakt door de overheid dat de Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open mag. Dit houdt in dat zowel de kinderopvangopvang van 0 – 4 jaar als de BSO weer toegankelijk zijn voor alle kinderen die van onze opvang genieten

Tegemoetkoming eigen bijdrage
Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, krijgen ouders een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Deze eigen bijdrage is onder te verdelen in twee bedragen; een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en de eigen bijdrage gebaseerd op het verschil tussen de maximale vergoeding volgens de belastingdienst en ons uurtarief.

Vergoeding vanuit Het Paleisje
Het verschil tussen de maximale vergoeding en ons uurtarief is het bedrag dat wij als kinderopvang aan u terugbetalen.

Vergoeding inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Nu de heropening van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten om de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van de kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding voor de eigen bijdrage via de gemeente.

Protocollen rondom de hygiëne
De hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen blijven van kracht.

Coronavirus: update woensdag 21 oktober 2020

Coronavirus: update woensdag 21 oktober 2020

Vanwege de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid op dinsdag 13 oktober, zijn ook bij Het Paleisje extra maatregelen van kracht gegaan.
Vanaf vandaag zullen alle medewerkers bij zowel de haal, als brengmomenten een mondkapje dragen.

De beslisboom die wij hanteren om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen, krijgt vaak een update. Middels onderstaande link kunt u de nieuwe beslisboom raadplegen:

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-beslisboom-alleen-koorts-huisgenoten-wel-naar-kinderopvang

Coronavirus: update vrijdag 2 oktober 2020

Coronavirus: update vrijdag 2 oktober 2020

Door het aantal toegenomen corona besmettingen, zullen de huidige maatregelen bij Het Paleisje van kracht blijven. De maatregelen kunnen verschillen per locatie. Indien u hier inhoudelijke vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie.

Bij Het Paleisje is de beslisboom de leidraad om te bepalen of een verkouden kind wel of niet naar de opvang mag komen. Middels onderstaande link kunt u de beslisboom ook zelf raadplegen om te bepalen of u, uw kind naar de opvang kunt brengen.

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept

Coronavirus: Update woensdag 17 juni 2020

Coronavirus: update woensdag 17 juni 2020

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen, thuisblijven. Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over.

Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf en/of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders.

Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig en hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn. Daarnaast is op dit moment (medio juni 2020) de incidentie van COVID-19 in Nederland laag.

Advies
Er is mede om deze redenen vanuit de overheid besloten dat kinderen van 0 tot 6 jaar, met alleen neusverkoudheid en ZONDER KOORTS weer naar het kinderdagverblijf of naar school mogen komen.

Indien kinderen in contact zijn geweest met een bevestigde SARS-CoV-2 infectie, of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19, moeten zij alsnog thuis blijven. Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen ( zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten ook thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van ouders getest worden.

Coronavirus: Update woensdag 20 mei 2020

Coronavirus: Update woensdag 20 mei 2020

Dinsdag 19 mei is bekend gemaakt door de overheid dat het basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 08 juni weer volledig opengaan. Dit betekent dat scholen en buitenschoolse opvang (bso) vanaf die datum volgens hun gebruikelijke openingstijden open zijn.

Noodopvang
Voor ouders met een cruciaal beroep of werkzaam in de vitale sectoren is er tijdens de coronacrisis noodopvang geregeld voor hun kinderen, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Vanaf 8 juni zal deze noodopvang worden afgebouwd en alleen nog beschikbaar zijn in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Het Paleisje biedt geen opvang in weekenden of avonden, wat inhoudt dat onze noodopvang per 08 juni a.s. stopt. Mocht u toch behoefte hebben aan extra opvang, dan kunt u dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Vergoeding ouders eigen bijdrage
Voor recht op de kinderopvangtoeslag betaalt u een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Om te voorkomen dat u hierbij betaalt voor een dienst die u tijdens de uitbraak van het coronavirus niet geleverd krijgt, besloot het kabinet ouders met kinderopvangtoeslag die de factuur blijven betalen een vergoeding uit te keren tot aan de maximum uur-prijs. U houdt op deze manier recht op uw toeslag en de plek op de kinderopvang totdat deze weer helemaal opengaat.

Nu de BSO weer volledig open gaat, stopt deze vergoeding. Het streven is dat u de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op uw rekening gestort krijgt. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de gemeente. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni.

Protocollen rondom de hygiëne
De hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen blijven van kracht.

Basisscholen en de kinderopvang hebben afgelopen week laten zien dat ze elkaar weten te vinden en de opvang van kinderen over het algemeen goed en veilig geregeld hebben.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht bij de website van het RIVM. Voor andere vragen kunt u zich wenden tot de locatiemanager van uw vestiging.

Coronavirus: update maandag 11 mei 2020

Coronavirus: update maandag 11 mei 2020

Zoals u al wellicht heeft vernomen mogen de deuren van Het Paleisje vanaf maandag 11 mei weer worden geopend.
Wij zien er dan ook erg naar uit om u en uw kind(eren) weer te mogen ontvangen.
Om verantwoord onze deuren te openen en de gezondheid van zowel u als onze pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, willen wij graag duidelijkheid geven over welke maatregelen Het Paleisje hiervoor neemt. De maatregelen vanuit de overheid/RIVM blijven voort duren. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?
Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor uw kind niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers, moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen niet naar of de kinderopvang.

Basisscholen gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar, op andere dagen niet. Uiteraard alleen indien u hiervoor een contract heeft. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders tot en met 11 mei.

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang, na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen, net zoals nu, bij de kinderopvang terecht.

Breng en haal momenten
Om de 1,5 meter regel in acht te kunnen houden, is het voor ouders niet langer mogelijk om Het Paleisje te betreden, zodat deurklinken en hoogstwaarschijnlijk andere attributen niet onnodig vaak worden aangeraakt. Hierdoor kunnen wij nog beter de hygiëneregels in acht houden.

Overdracht
Door deze nieuwe maatregel is het niet mogelijk om een overdracht te geven bij het brengen, of een overdracht te krijgen bij het ophalen. De overdracht kan zowel vanuit de ouder(s) als vanuit Het Paleisje worden gegeven middels de Paleisje App (Nanny4all app). Deze is voor iedereen toegankelijk. Mocht er informatie ontbreken, dan kunt u Het Paleisje ook telefonisch bereiken.

Ziekte van kinderen
Als uw kind de volgende klachten heeft mag het niet naar de opvang komen:

– neusverkoudheid, loopneus, niezen;
– keelpijn;
– lichte hoest;
– of verhoging tot 38 graden;
– of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius);
– en/of benauwdheid.

Dit zijn de richtlijnen vanuit het RIVM waarbij wij geen uitzonderingen mogen maken. Ook geldt ons eigen ziektebeleid waar we ons aan houden.

Hygiëne
De hygiëne is nu nog belangrijker dan ooit. Wij houden, afgezien van ons protocol hygiëne en veiligheid, de volgende extra maatregelen in acht:

– Iedere pedagogisch medewerker wast bij binnenkomst meteen haar handen.
– Pedagogisch medewerkers wassen, indien ze van hun groep zijn geweest en de groep weer opgaan, eerst hun handen.
– Deurklinken worden extra vaak gedesinfecteerd. Pedagogisch medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld, zodat de extra schoonmaak in het dagritme kan worden meegenomen. De medewerkers zullen de deurklinken ook extra vaak nalopen. Belangrijk is dat wanneer alle kinderen weg zijn, de groepen nogmaals grondig worden schoongemaakt door middel van dweilen en desinfecteren.
– Kinderen wassen bij binnenkomst meteen de handen op de groep.
– We hoesten en niezen in de binnenkant van onze ellebogen.
– We leren kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
– We gebruiken papieren zakdoekjes bij hoesten of niezen en gooien deze direct weg. Hierna wassen wij onze handen.
-Er worden geen handen geschud.

Wij begrijpen dat dit een rare situatie is, waarin wij met z’n allen in zitten en dat dit extra inspanning van ons allemaal vergt. Alleen door met elkaar samen te werken en ons aan de regels te houden, kunnen wij de gezondheid van zowel u als dat van onze medewerkers zoveel waar mogelijk waarborgen.

Mocht u zelf nog ideeën hebben omtrent het waarborgen van uw en onze veiligheid en gezondheid, dan kunt u dit bespreken met de locatiemanager van uw vestiging. Ook voor vragen kunt u terecht bij uw locatiemanager.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw medewerking en uw begrip en hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht bij de website van het RIVM.

Coronavirus: update donderdag 2 april 2020

Coronavirus: update donderdag 2 april 2020

Dinsdag 31 maart is bekend gemaakt door de overheid dat de sluiting van scholen en de kinderopvang verlengd is. Dit betekent voor u dat uw kind tot en met 28 april niet naar Het Paleisje kan. Wanneer u een vitaal beroep heeft, mag uw kind wel naar Het Paleisje komen.

Behalve de verlenging verandert er niets aan de maatregelen.

Teruggave eigen deel ouderbijdrage
Op 23 maart is aangekondigd dat u voor de periode van 16 maart tot en met 6 april de door u betaalde ouderbijdrage terug zult ontvangen. Deze periode wordt verlengd tot en met 28 april aanstaande.

Let wel, dat het volledige factuurbedrag eerst betaald moet zijn. Betaling van de factuur is een voorwaarde om uw eigen bijdrage terug te krijgen. Hoe en wanneer u terugbetaald wordt, is nog niet bekend. De Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid testen nu de uitvoering van de regeling. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hopen u zeer binnenkort te kunnen informeren.

Coronavirus: update maandag 2 maart 2020

Coronavirus: update maandag 2 maart 2020

In verband met de actuele coronavirus ontwikkelingen in Nederland breiden wij onze voorzorgsmaatregelen verder uit:

We vragen alle ouders, kinderen en collega’s die:

 • de afgelopen 14 dagen in een coronagebied* zijn geweest en
 • (lichte) luchtwegklachten of (geringe) gezondheidsklachten hebben

of

 • de afgelopen 14 dagen contact hebben gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus

NIET naar het kinderdagverblijf of de BSO te komen. Blijft u a.u.b. thuis en bel met de huisarts voor advies. U kunt daarna de locatiemanager van de vestiging op de hoogte stellen indien er een besmetting is vastgesteld.
Wij rekenen op uw medewerking.

Registratie van ouders, kinderen en medewerkers die in coronagebied zijn geweest
Daarnaast vragen wij u, indien u de afgelopen 14 dagen in een coronagebied* bent geweest, maar geen gezondheidsklachten heeft, dit direct aan locatiemanager door te geven:

 • geef door in welk gebied u bent geweest (land en gemeente) en wanneer u hier bent geweest (van datum – tot en met datum)

Wij zullen de kinderen extra in de gaten houden en letten op eventuele ziekteverschijnselen.
* Coronagebieden zijn gebieden die door het RIVM als risico verspreidingsgebied worden aangemerkt. Dat zijn op dit moment:

 • China (inclusief Hong Kong en Macau)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • In Noord-Italië de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië

Zie ook www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden voor de meest actuele status.

Welke extra maatregelen neemt Het Paleisje om het Coronavirus te voorkomen?
Het Paleisje werkt altijd volgens haar hygiëne en veiligheidsbeleid die worden aangepast aan de hand van de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Zoals u van ons gewend bent, zullen onze medewerkers adequaat handelen bij gezondheidsklachten. Wij zullen extra oplettend zijn bij koorts en hoesten.

Alle locaties werken standaard met werkinstructies om gezondheidsrisico’s te voorkomen. In al deze beleidsstukken staat omschreven hoe wij omgaan met handhygiëne, hoesten, niezen, infectieziekten en desinfecteren.

Advies Het Paleisje
Ons advies is om ook thuis de richtlijnen van het RIVM en de GGD te volgen.
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen tegen het Coronavirus, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Was uw kleding en beddengoed regelmatig
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Meer weten?
De Rijksoverheid heeft het publieksinformatienummer 0800 – 1351 geopend voor vragen.

U kunt ook contact opnemen met de plaatselijke GGD of het RIVM
(telefoonnummer 030 – 274 91 11).

Bezoek regelmatig de websites van het RIVM en de GGD om op de hoogte te blijven van de aanvullingen op de richtlijnen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht bij de website van het RIVM. Voor andere vragen kunt u zich wenden tot de locatiemanager van uw vestiging.